🔔 اطلاعیه : برگزاری سمینار بین المللی بازارهای مالی با میزبانی سهامیر و حضورکمپانی HELMEN کانادا و مدیر ارشد FINESENCE اتریش

رئیس سازمان حمایت از سمت خود استعفا کرد.

   امتیاز (13502) 4.9/5   
0 / 5

Your page rank:

رئیس سازمان حمایت از مقام خود استعفا کرده است. گزارشات خبری حاکی از آن است که: با توجه به این استعفا سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت

پایگاه خبری و اطلاعاتی سهامیــــــــــر

SAHAMIR UNIVERSITY

رئیس سازمان حمایت از سمت خود استعفا کرد. سهامیـــــــــر

رئیس سازمان حمایت از سمت خود استعفا کرد.

واحد خبرگزاری سهامیــــــــــــــــــر

رئیس سازمان حمایت از مقام خود استعفا کرده است.

گزارشات خبری حاکی از آن است که:

با توجه به این استعفا سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت طی حکمی حسین فرهیدزاده را به عنوان سرپرست جدیداین سازمان  منصوب کرده اند.

اردیبهشت امسال، عباس تابش، رئیس قبلی سازمان حمایت هم از سمت خود استعفا کرد و بیک زاده جانشین او شده بود.

علت استعفای رئیس این سازمان شرایط حاکم بر بازار و نیاز به توان مضاعف در رأس مدیریت این سازمان و همچنین دلایل شخصی و مشکلات خانوادگی را عامل تقاضای استعفای خود عنوان شده است.

مقالات علمی و اخبار اقتصادی به گزارش پایگاه خبری سهامیر : (رئیس سازمان حمایت از سمت خود استعفا کرد.)
این خبر در پایگاه و ارشیو حقوقی و اقتصادی سهامیر ثبت شد.

آخرین اخبــــــــــــــــــار و مقالات:

جدول محتــــــــــــــوا :