قوانین جابجایی کلاس

آخرین تاریخ بروزرسانی : 1402/10/07

 دانشپذیران این امکان را دارند که تا 24 ساعت مانده به شروع کلاس یا در حین برگزاری کلاس طی شرایطی کلاس خود را جابجا کنند.

  • دانشپذیر میتواند تا 72 ساعت قبل از شروع کلاس ، ساعت برگزاری دوره را بشرط داشتن ظرفیت تغییر دهد.
  • دانشپذیر میتواند تا 72 ساعت قبل از شروع کلاس ، روز برگزاری دوره را بشرط داشتن ظرفیت در تاریخ مورد نظر تغییر دهد.
  • دانشپذیر میتواند در حین برگزاری کلاس بشرط بروز هر یک از موارد زیر و تایید ناظر استاد خود را تغییر دهد : 1- کسالت استاد بنحوی که در برگزاری کلاس اخلال ایجاد شود 2- بروز هرگونه اختلاف منجرو به توهین به هر یک از طرفین  3- بنابر درخواست استاد 4- بنا بردرخواست دانشپذیر منوط به داشتن دلیل موجه

بند جایگزینی : در هر یک از شرایط ذکر شده برای جابجایی کلاس اعم از جابجایی ساعت برگزاری ، روز برگزاری و تغییر استاد ، تنها در صورتی امکان پذیر است که امکان انجام آن از سمت آموزشگاه وجود داشته باشد (موادری از قبیل تداخل کلاسی ، تکمیل ظرفیت کلاس ، نبود استاد جایگزین در ساعت تعیین شده)

بازه زمانی
شرایط کنسلی
تا 72 ساعت قبل از شروع کلاس
قابل انجام (در صورتی که امکان آن فراهم باشد)
تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس
قابل انجام (در صورتی که امکان آن فراهم باشد)
تا 4 ساعت قبل از شروع کلاس
امکانپذیر (با پرداخت 10% جریمه سوخت کلاس)
پس از شروع کلاس
امکانپذیر نیست (مگر با داشتن یکی از دلایل بند جایگزینی )

برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد قوانین و مقررات جابجایی کلاس‌ها، می‌توانید به راحتی از طریق آدرس usahamir@gmail.com با ما در ارتباط باشید.