06 - دیپارتمان آموزش عالی حضوری
اطلاعیه مورخ ۰۲ /۰۲ /۱۴۰۰ : برگزاری دوره آموزشی ویژه بازار فارکس با حضور کمپانی Helmen آلمان آغاز شد .
Unasctitled 2 - دیپارتمان آموزش عالی حضوری

>> دوره جامع بورس ایران

رتبه آموزشی
9.5/10
Unasctitled 2 - دیپارتمان آموزش عالی حضوری

>> بورس ایران پیشرفته

رتبه آموزشی
9.5/10
Unasctitled 2 - دیپارتمان آموزش عالی حضوری

>> دوره تخصصی تحلیل تکنیکال

رتبه آموزشی
9.5/10
Unasctitled 2 - دیپارتمان آموزش عالی حضوری

>> دوره تخصصی تحلیل بنیادی

رتبه آموزشی
9.5/10
Unasctitled 2 - دیپارتمان آموزش عالی حضوری

>> مدیریت ریسک

رتبه آموزشی
9.5/10
Unasctitled 2 - دیپارتمان آموزش عالی حضوری

>> مدیریت پرتفلیو/سبد سهام

رتبه آموزشی
9.5/10
Unasctitled 2 - دیپارتمان آموزش عالی حضوری

>> بازار آتی

رتبه آموزشی
9.5/10
Unasctitled 2 - دیپارتمان آموزش عالی حضوری

>> دوره جامع بازار فارکس

رتبه آموزشی
9.5/10
Unasctitled 2 - دیپارتمان آموزش عالی حضوری

>> آموزش تخصصی ایچیموکو

رتبه آموزشی
9.5/10
Unasctitled 2 - دیپارتمان آموزش عالی حضوری

>> دوره آموزشی امواج الیوت

رتبه آموزشی
9.5/10
Unasctitled 2 - دیپارتمان آموزش عالی حضوری

>> دوره تخصصی سنتیمنتال

رتبه آموزشی
9.5/10
Unasctitled 2 - دیپارتمان آموزش عالی حضوری

>> دوره آموزشی پرایس اکشن

رتبه آموزشی
9.5/10
Unasctitled 2 - دیپارتمان آموزش عالی حضوری

>>> اکسپرت نویسی MQL4,5

رتبه آموزشی
9.5/10
Unasctitled 2 - دیپارتمان آموزش عالی حضوری

>>> تحلیل بنیادی بازار فارکس

رتبه آموزشی
9.5/10
Unasctitled 2 - دیپارتمان آموزش عالی حضوری

>> دوره ویژه کوچینگ مالی

رتبه آموزشی
9.5/10
Unasctitled 2 - دیپارتمان آموزش عالی حضوری

>> دوره اموزش کوادرانت

رتبه آموزشی
9.5/10