(5/5) 753 امتیاز  
0 / 5

توسعه بازار ارز دیجیتال در شهرها

سامانه توسعه خدمات ، محصولات سهامیر در بازارهای داخلی و خارجی ، این سامانه صرفا بمنظور توسعه خدمات در تمامی ابعاد و با هدف RD ایجاد شده است.

مهلت استفاده از کد تخفیف 6% درصدی : 1706
2 دهه تجربه

آموزش و توسعه علوم سرمایه گذاری

رشته های منعطف

پوشش بیش از 130 رشته تخصصی

رتبه 1 آموزش حرفه ای

کسب رتبه برتر آموزش از PPQ

آموزش آکادمیک

برگزاری دوره های آکادمیک و ترمیک