🔔 اطلاعیه : برگزاری سمینار بین المللی بازارهای مالی با میزبانی سهامیر و حضورکمپانی HELMEN کانادا و مدیر ارشد FINESENCE اتریش

آخرین قیمت دلار و یورو امروز پنج شنبه – ۹ شهریور ۱۴۰۲

   امتیاز (13502) 4.9/5   
0 / 5

Your page rank:

به گزارش تیم خبرگزاری سهامیر، قیمت دلار و یورو امروز مورخ ۹ شهریور ۱۴۰۲ شاهد تغییراتی به شرح زیر بود. ادامه گزارش قیمت خرید دلار آمریکا 40 هزار 876 تومان (چهل

پایگاه خبری و اطلاعاتی سهامیــــــــــر

SAHAMIR UNIVERSITY

آخرین قیمت دلار و یورو امروز پنج شنبه – ۹ شهریور ۱۴۰۲ سهامیـــــــــر

آخرین قیمت دلار و یورو امروز پنج شنبه – ۹ شهریور ۱۴۰۲

واحد خبرگزاری سهامیــــــــــــــــــر

به گزارش تیم خبرگزاری سهامیر، قیمت دلار و یورو امروز مورخ ۹ شهریور ۱۴۰۲ شاهد تغییراتی به شرح زیر بود.

ادامه گزارش

قیمت خرید دلار آمریکا 40 هزار 876 تومان (چهل هزار و هشتصد و هفتاد و شش تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا 41 هزار و 289 تومان (چهل و یک هزار و دویست و هشتاد و نه تومان) گزارش شد.

همچنین قیمت خرید یورو 44 هزار و 654 تومان (چهل و چهار هزار و ششصد و پنجاه و چهار تومان) و قیمت فروش یورو 45 هزار و 105 تومان (چهل و پنج هزار و صد و پنج تومان) گزارش شد.

منبع خبر: خبرگزاری سهامیر

مقالات علمی و اخبار اقتصادی به گزارش پایگاه خبری سهامیر : (آخرین قیمت دلار و یورو امروز پنج شنبه - ۹ شهریور ۱۴۰۲)
این خبر در پایگاه و ارشیو حقوقی و اقتصادی سهامیر ثبت شد.

آخرین اخبــــــــــــــــــار و مقالات:

جدول محتــــــــــــــوا :