🔔 اطلاعیه : برگزاری سمینار بین المللی بازارهای مالی با میزبانی سهامیر و حضورکمپانی HELMEN کانادا و مدیر ارشد FINESENCE اتریش

واردات طلا به کشور آسان تر شد

   امتیاز (13502) 4.9/5   
0 / 5

Your page rank:

به گزارش سهامیر، بر طبق این مصوبه که از روز جاری قابلیت اجرا دارد تسهیلات بسیار زیادی برای واردات طلا به کشور در نظر گرفته شده است. شرایط جدید واردات

پایگاه خبری و اطلاعاتی سهامیــــــــــر

SAHAMIR UNIVERSITY

واردات طلا به کشور آسان تر شد سهامیـــــــــر

واردات طلا به کشور آسان تر شد

واحد خبرگزاری سهامیــــــــــــــــــر

به گزارش سهامیر، بر طبق این مصوبه که از روز جاری قابلیت اجرا دارد تسهیلات بسیار زیادی برای واردات طلا به کشور در نظر گرفته شده است.

شرایط جدید واردات طلا

بر این اساس شرط الزام به رهایی اعتبار اسنادی برای واردات طلا کنار گذاشته شد و از این به بعد، وارد کنندگان می‌توانند با استفاده از کلیه روش‌ها و ابزار‌های پرداخت اقدام به واردات طلا کنند.

همچنین محدودیت استفاده از منابع ارزی خود وارد کننده برای واردات طلا کنار گذاشته شد و امکان استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران، و ارز دیگران نیز برای واردات طلا بوجود آمد.

مقالات علمی و اخبار اقتصادی به گزارش پایگاه خبری سهامیر : (واردات طلا به کشور آسان تر شد)
این خبر در پایگاه و ارشیو حقوقی و اقتصادی سهامیر ثبت شد.

آخرین اخبــــــــــــــــــار و مقالات:

جدول محتــــــــــــــوا :