🔔 اطلاعیه : برگزاری سمینار بین المللی بازارهای مالی با میزبانی سهامیر و حضورکمپانی HELMEN کانادا و مدیر ارشد FINESENCE اتریش

کنایه سنگین همتی به رئیسی

   امتیاز (13502) 4.9/5   
0 / 5

Your page rank:

همتی نوشت: دلار، از ۲۶۲۰۰ تومان ابتدای سال به ۳۵۴۰۰ تومان در پایان آبان رسید، خسته نباشید! عبدالناصر همتی در توئیتی کنایه آمیز خطاب به دولت نوشت ‌تورم نقطه ای

پایگاه خبری و اطلاعاتی سهامیــــــــــر

SAHAMIR UNIVERSITY

کنایه سنگین همتی به رئیسی سهامیـــــــــر

کنایه سنگین همتی به رئیسی

واحد خبرگزاری سهامیــــــــــــــــــر

همتی نوشت: دلار، از ۲۶۲۰۰ تومان ابتدای سال به ۳۵۴۰۰ تومان در پایان آبان رسید، خسته نباشید!

عبدالناصر همتی در توئیتی کنایه آمیز خطاب به دولت نوشت

‌تورم نقطه ای از۳۴/۷٪ ابتدای سال، به ۴۸/۱٪ درپایان آبان رسید.

دلار، از ۲۶۲۰۰ تومان ابتدای سال به ۳۵۴۰۰ تومان در پایان آبان رسید.

پایه پولی (چاپ پول ) فقط در مهر ماه، ۲۲ ه.م.ت. (۳/۲٪) رشد پیدا کرد.

بابت عمل به وعده هایتان در کنترل تورم و تقویت پول ملی خسته نباشید!

وعده مسکن،…که جای خود دارد.

مقالات علمی و اخبار اقتصادی به گزارش پایگاه خبری سهامیر : (کنایه سنگین همتی به رئیسی)
این خبر در پایگاه و ارشیو حقوقی و اقتصادی سهامیر ثبت شد.

آخرین اخبــــــــــــــــــار و مقالات:

جدول محتــــــــــــــوا :