🔔 اطلاعیه : برگزاری سمینار بین المللی بازارهای مالی با میزبانی سهامیر و حضورکمپانی HELMEN کانادا و مدیر ارشد FINESENCE اتریش

یارانه شهریور نقدی یا کالایی؟

   امتیاز (13502) 4.9/5   
0 / 5

Your page rank:

وزیر اقتصائ و امور دارائی اخیرا اعلام کرده است که طرح کالابرگ تا آخر مرداد ارائه میشود.آیا یارانه در شهریور به صورت کالائی ارائه مشود؟ یارانه نقدی چهارمین یارانه نقدی

پایگاه خبری و اطلاعاتی سهامیــــــــــر

SAHAMIR UNIVERSITY

یارانه شهریور نقدی یا کالایی؟ سهامیـــــــــر

یارانه شهریور نقدی یا کالایی؟

واحد خبرگزاری سهامیــــــــــــــــــر

وزیر اقتصائ و امور دارائی اخیرا اعلام کرده است که طرح کالابرگ تا آخر مرداد ارائه میشود.آیا یارانه در شهریور به صورت کالائی ارائه مشود؟

یارانه نقدی

چهارمین یارانه نقدی دولت پس از جراحی اقتصادی در هفته گذشته پرداخت شد.زیر ساخت های طرح کالابرگ در حال آماده سازی است و وزیر اقتصاد اعلام کرده است که اوایل شهریور پس از گزارش طرح در خصئوص تغییر شیوه پرداخت یارانه ها تصمیم گیری انجام میشود.

طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در پاسخ به این سوال که یارانه بعدی نقدی است یا کالایی عنوان کرده، تا زمانی که ابلاغ رسمی صورت نگرفته باشد، یارانه‌ها به صورت نقدی پرداخت می‌شود و هنوز هم ابلاغی صورت نگرفته، بنابراین فعلا گفته می‌شود ماه بعد هم پرداخت به صورت نقدی خواهد بود.

تغییر در شیوه پرداخت

با توجه به صحبت های وزیر اقتصاد پیش بینی میشود طرح پرداخت یارانه به صورت کالا از مهرماه اجرایی شود.البته به باور کارشناسان، اگر دولت قصد واقعی برای تغییر شیوه پرداخت داشته باشد.

مقالات علمی و اخبار اقتصادی به گزارش پایگاه خبری سهامیر : (یارانه شهریور نقدی یا کالایی؟)
این خبر در پایگاه و ارشیو حقوقی و اقتصادی سهامیر ثبت شد.

آخرین اخبــــــــــــــــــار و مقالات:

جدول محتــــــــــــــوا :