🔔 اطلاعیه : برگزاری سمینار بین المللی بازارهای مالی با میزبانی سهامیر و حضورکمپانی HELMEN کانادا و مدیر ارشد FINESENCE اتریش

تفکیک وزارت صمت به جهت کاهش مداخله دولت ها در امور اقتصادی یک ضرورت می باشد.

   امتیاز (13502) 4.9/5   
0 / 5

Your page rank:

تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها ابزاری است بجهت سیاستگذاری تا اقتصاد روان تر بچرخد و  بهتر مدیریت انجام شود. مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت : اگر

مهلت استفاده از کد تخفیف 6% درصدی : 1706
2 دهه تجربه

بازارهای مالی و سرمایه گذاری

رشته های منعطف

پوشش بیش از 130 رشته تخصصی

رتبه 1 خدمات حرفه ای

کسب رتبه برتر از PPQ

کادر علمی

تیم متخصص و آزموده

پایگاه خبری و اطلاعاتی سهامیــــــــــر

SAHAMIR UNIVERSITY

تفکیک وزارت صمت به جهت کاهش مداخله دولت ها در امور اقتصادی یک ضرورت می باشد. سهامیـــــــــر

تفکیک وزارت صمت به جهت کاهش مداخله دولت ها در امور اقتصادی یک ضرورت می باشد.

واحد خبرگزاری سهامیــــــــــــــــــر

تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها ابزاری است بجهت سیاستگذاری تا اقتصاد روان تر بچرخد و  بهتر مدیریت انجام شود.

مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت :

اگر بنا بر آن است دولت سیاستگذار، هدایت کننده و ناظر اقتصاد کشور شود آن وقت ابزار مناسب برای این کار این است که دولت  کوچک و وزارتخانه ها در هم ادغام بشود و با تعداد کمی وزارتخانه سیاست های اقتصادی را دولت هدایت، نظارت و سیاست گذاری صورت گیرد.

با کوچکتر شدن وزارتخانه صمت و تبدیل آن به دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن امکان بروز نگاه درست به تجارت بیشتر شده و  در حال حاضر نگاه خوبی در خصوص تجارت وجود ندارد و آن را امر پسندیده ای در جامعه معرفی نمی کنیم

بخش عمده ای از صادرات ما که 80 درصد آن عنوان صادرات غیرنفتی انجام میگردد برپایه یارانه و برپایه استخراج مواد خام و ثروت عمومی میباشد.

مقالات علمی و اخبار اقتصادی به گزارش پایگاه خبری سهامیر : (تفکیک وزارت صمت به جهت کاهش مداخله دولت ها در امور اقتصادی یک ضرورت می باشد.)
این خبر در پایگاه و ارشیو حقوقی و اقتصادی سهامیر ثبت شد.

آخرین اخبــــــــــــــــــار و مقالات:

جدول محتــــــــــــــوا :

پاسخگویــــــــــــــــــــــــــــــی به سوالات متداول

SAHAMIR UNIVERSITY

مرکز آموزش عالی سهامیر سهامیـــــــــر