(5/5) 753 امتیاز  
0 / 5

راهنمای سامانه

شما در حال بازدید صفحه خدمات راهنمای سامانه از مرکز آموزش عالی سهامیر هستید ، در ادامه اطلاعات بیشتر و جامع در زمینه راهنمای سامانه ارائه شده است.

۰۳ /۰۱ /۱۴۰۲
مهلت استفاده از کد تخفیف 6% درصدی : 1706
2 دهه تجربه

آموزش و توسعه علوم سرمایه گذاری

رشته های منعطف

پوشش بیش از 130 رشته تخصصی

رتبه 1 آموزش حرفه ای

کسب رتبه برتر آموزش از PPQ

آموزش آکادمیک

برگزاری دوره های آکادمیک و ترمیک