اطلاعیه مورخ ۰۵ /۱۱ /۱۴۰۰ : برگزاری دوره آموزشی ویژه بازار فارکس با حضور کمپانی Helmen آلمان آغاز شد .

- واحد بازرسی و نظارت :

هرگونه محتوا با مضمون شکایت ، انتقاد و پیشنهاد در این واحد قابل بررسی و پیگیری میباشد .

حداکثر مدت زمان جهت پیگیری و حصول نتیجه 48 ساعت کاری میباشد .