اطلاعیه شماره 5021/2 مورخ ۰۹ /۱۱ /۱۳۹۹ : آغاز ثبت نام دوره های آموزش پیشرفته بازار فارکس با حضور شرکت HELMEN آلمان

- واحد بازرسی و نظارت :

هرگونه محتوا با مضمون شکایت ، انتقاد و پیشنهاد در این واحد قابل بررسی و پیگیری میباشد .

حداکثر مدت زمان جهت پیگیری و حصول نتیجه 48 ساعت کاری میباشد .