🔔 اطلاعیه : برگزاری سمینار بین المللی بازارهای مالی با میزبانی سهامیر و حضورکمپانی HELMEN کانادا و مدیر ارشد FINESENCE اتریش

نماد جفت ارز AUD/CHF

جفت ارزی AUD/CHF، از نرخ گذاری های مستقیم برخوردار می باشد. واحد ارزی اصلی، شامل دلار استرالیا AUD و واحد ارزی متغیر شامل ین ژاپن JPY می باشد.

اطلاعات بیشتر

نماد جفت ارز AUD/CAD

جفت ارزی AUD/CAD، از نرخ گذاری های مستقیم برخوردار بوده. واحد ارزی AUD به عنوان واحد اصلی و دلار کانادا CAD، واحد ارزی متغیر این جفت ارزی به حساب می آید.

اطلاعات بیشتر

نماد جفت ارز AUD/SEK

جفت ارزی AUD/SEK از نرخ گذاری مستقیم برخوردار بوده. واحد ارزی اصلی دلار استرالیا AUD به شمار می آید. در این گزارش به این موضوع می پردازیم.

اطلاعات بیشتر