تماس با مــــــــــــــــــــــا

از طریق این بخش شما میتوانید بصورت مستقیم با واحد مربوطه ارتباط برقرار نمایید ، برای این منظور میتوانید از راه های ارتباطی ذکر شده در زیر برای ارتباط با واحد پشتیبانی و پاسخگویی استفاده نمایید ، شما همچنین میتوانید با استفاده از تکمیل فرم تماس با ما در ارتباط باشید.

  • Max. file size: 16 MB.
  • sahamir