🔔 اطلاعیه : برگزاری سمینار بین المللی بازارهای مالی با میزبانی سهامیر و حضورکمپانی HELMEN کانادا و مدیر ارشد FINESENCE اتریش

پکیج اموزش بورس

قسمتـــــی از ویــــــدیو آموزش بورس ایـــــــران : https://sahamir-ac.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-18-15-19-03.mp4 SEO-IRADV پکیج آموزش پیشرفته بورس ایران

اطلاعات بیشتر