🔔 اطلاعیه : برگزاری سمینار بین المللی بازارهای مالی با میزبانی سهامیر و حضورکمپانی HELMEN کانادا و مدیر ارشد FINESENCE اتریش

عرضه اولیه در بورس چیست؟

اولین روز عرضه سهام یک شرکت در بازار بورس را عرضه اولیه می گویند که در آن، درصد مشخصی از کل سهام یک شرکت برای نخستین بار در بازار بورس عرضه می‌شود

اطلاعات بیشتر