اطلاعیه مورخ ۲۶ /۱۰ /۱۴۰۰ : برگزاری دوره آموزشی ویژه بازار فارکس با حضور کمپانی Helmen آلمان آغاز شد .
امروز مورخ: ۲۶ /۱۰ /۱۴۰۰

عنوان: آموزش مدیریت ریسک و روانشناسی بازار