06 - ثبت نام نهایی دوره تخصصی بازار فارکس
اطلاعیه مورخ ۰۳ /۰۲ /۱۴۰۰ : برگزاری دوره آموزشی ویژه بازار فارکس با حضور کمپانی Helmen آلمان آغاز شد .
امروز مورخ: ۰۳ /۰۲ /۱۴۰۰

عنوان: آموزش جامع بازار فارکس