Sahamir University
  (5/5) 753 امتیاز  
0 / 5

قیمت پایانی در بورس چیست؟

موضوع مقاله : قیمت پایانی در بورس چیست؟
امروز با گردآوری این مقاله قصد داریم درباره * قیمت پایانی در بورس چیست؟ * توضیح دهیم ، در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر درباره * قیمت پایانی در بورس چیست؟ * همراه ما باشید .

فارکس بورس کارگزاری بروکر اموزشگاه سهامیر مرکز سهامیر ثبت نام بورس ثبت نام فارکس بروکر فارکس بهترین اموزشگاه فارکس سهام قیمت پایانی

قیمت پایانی در بورس چیست؟

در این گزارش سهامیر، سعی داریم که ابتدا به قیمت پایانی در بورس (Close Price)، نحوه ی محاسبه قیمت پایانی سهم و همچنین تفاوت قیمت پایانی سهم با قیمت آخرین معامله بپردازیم با ما همراه باشید.

فارکس بورس کارگزاری بروکر اموزشگاه سهامیر مرکز سهامیر ثبت نام بورس ثبت نام فارکس بروکر فارکس بهترین اموزشگاه فارکس سهام قیمت پایانی

قیمت پایانی سهم در بورس

قیمت پایانی سهام قیمتی است که معامله سهم در ابتدای روز بعدی بر پایه و اساس آن قیمت شروع می شود، قیمت پایانی در واقع میانگینی از قیمت های معامله شده سهام در یک روز کاری و در ساعت های معاملاتی طبق حجم معاملات است، که خرید و فروش سهم در روز بعد بر اساس قیمت پایانی آغاز میشود.

نحوه محاسبه قیمت پایانی در بورس

فرض کنید بازه مجاز معاملات سهام یک شرکت در روز شنبه از ۹۵۰ ریال تا ۱۰۵۰ ریال بوده و حجم مبنای آن ۲۰۰۰ سهم باشد. دو حالت ممکن است پیش بیاید :

الف – اگر حجم معاملات سهام کمتر از حجم مبنا باشد:

فرضا ۸۰۰ برگه سهم با میانگین وزنی قیمت ۱۰۳۰ ریال معامله شده باشد، قیمت پایانی عبارت است از :

قیمت پایانی روز قبل + [حجم مبنا / (تعداد سهام معامله شده * (قیمت پایانی روز قبل – میانگین وزنی قیمت معامله شده))] = قیمت پایانی

با توجه به داده های زیر :

میانگین وزنی قیمت معامله شده = ۱۰۳۰ ریال
قیمت پایانی روز قبل = ۱۰۰۰ ریال
تعداد معامله شده = ۸۰۰ برگه سهم
حجم مبنا = ۲۰۰۰ سهم

قیمت پایانی برابر با ۱۰۱۲ ریال خواهد بود.

ب- اگر حجم معاملات سهام بیشتر از حجم مبنا باشد:

قیمت پایانی برابر است با میانگین وزنی همه قیمت‌های معامله شده در طی یک روز معاملاتی.

فارکس بورس کارگزاری بروکر اموزشگاه سهامیر مرکز سهامیر ثبت نام بورس ثبت نام فارکس بروکر فارکس بهترین اموزشگاه فارکس سهام قیمت پایانی

قیمت آخرین معامله

قیمت آخرین معامله قیمتی است که آخرین بار سهام در آن قیمت معامله شده است، حال برای اینکه قیمت آخرین معامله به طور کلی بسیار حالت صعودی و نزولی داشته و به مقدار زیادی بالا و پایین می شود، برای اشاره به قیمت یک سهام از قیمت پایانی استفاده می کنند.

همچنین ممکن است قیمت آخرین معامله ی هر سهم شرکت که در بازار بورس پذیرفته شده است به میزان 5 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد (حداکثر نوسان روزانه طبق مقررات حاکم). حال که میزان عملیات انجام شده روی سهام کمتر از حجم مبنا بوده است در این صورت قیمت پایانی سهم به طور مثال با حداکثر یک درصد افزایش یا کاهش، ثبت می شود.

به طور مثال فرض کنید که قیمت یک سهم در ابتدای روز شنبه 300 تومان و میانگین قیمت معاملات این سهم در طول آن روز کاری 310 تومان باشد. پس در این صورت میانگین قیمت سهم در پایان روز شنبه، در مقایسه با ساعت ابتدایی روز 10 تومان رشد داشته است.

فارکس بورس کارگزاری بروکر اموزشگاه سهامیر مرکز سهامیر ثبت نام بورس ثبت نام فارکس بروکر فارکس بهترین اموزشگاه فارکس سهام قیمت پایانی

میانگین وزنی چیست؟

میانگین وزنی

هنگام محاسبه میانگین وزنی برای یک دسته عامل های نابرابر، وزن یا ارزش معینی برای هر یک از عامل ها تعیین می شود و سپس آن عامل در وزن معین ضرب می شود و سپس جمع بدست آمده بر مجموع وزن ها تقسیم میشود.

در تصویر زیر اگر مثلثی که تعادل را برقرار کرده است را قیمت پایانی در نظر بگیریم و قیمت های معامله شده با حجم یکسان باشند در این صورت میانگین قیمت در نقطه مرکز، سطح تعادل را برقرار کرده است. 
اما اگر قیمت ها با حجم یکسان نبوده و متفاوت باشند و معامله بر این اساس صورت گیرد میانگین قیمت برای برقراری سطح تعادل به آن قیمتی که بیشتر معامله روی آن انجام شده است نزدیک می شود.

 

فارکس بورس کارگزاری بروکر اموزشگاه سهامیر مرکز سهامیر ثبت نام بورس ثبت نام فارکس بروکر فارکس بهترین اموزشگاه فارکس سهام قیمت پایانی

رابطه ی حجم مبنا با قیمت پایانی سهام در بورس

رابطه ی حجم مبنا با قیمت پایانی سهام در بورس

قیمت پایانی سهام قیمتی است که معامله سهم در ابتدای روز بعد، براساس آن قیمت آغاز می شود. همینطور همواره قیمت پایانی سهم، با آخرین قیمت سهم برابر نیست. در بازار بورس اوراق بهادار شرکت های بورسی دارای حجم مبنا هستند و حجم مبنا روی قیمت پایانی سهم تأثیرگذار خواهد بود. 

در بازار بورس سامانه معاملاتی بعد از محاسبه میانگین قیمت سهم در طول روز کاری میزان حجم معاملات را با حجم مبنا بررسی می کند، اگر حجم معاملات سهم به اندازه حداقل حجم مبنا باشد میانگین محاسبه شده به عنوان قیمت پایانیسهم در تابلوی معاملات ثبت می شود، ولی اگر حجم معاملات انجام شده از حجم مبنا کمتر باشد به همان مقدار از قیمت پایانی کم می شود و این قیمت در تابلوی معاملات ثبت می شود.

 

فارکس بورس کارگزاری بروکر اموزشگاه سهامیر مرکز سهامیر ثبت نام بورس ثبت نام فارکس بروکر فارکس بهترین اموزشگاه فارکس سهام قیمت پایانی

تفاوت قیمت پایانی سهم با قیمت آخرین معامله

قیمت پایانی با قیمت آخرین معامله یکسان نیست زیرا با توجه به تعریف قیمت پایانی که میانگین وزنی معاملات است این میانگین می تواند برابر یا بیشتر یا کمتر از آخرین معامله باشد. 

قیمت آخرین معامله  رقمی است که آخرین بار سهام در آن سطح قیمت معامله شده است و نام دیگر آن قیمت بسته شدن (Close price) می باشد. 

قیمت آخرین معامله برای سفارش گذاری در بورس اهمیت بسیاری دارد زیرا فردی که بخواهد معامله را  به سرعت انجام دهد می تواند قیمت سفارش خود را نزدیک به این قیمت یا برابر این قیمت ثبت کند تا شانس بیشتری در افزایش کامل شدن سفارش خود داشته باشد.

در بازار بورس سامانه معاملاتی بعد از محاسبه میانگین قیمت سهم در طول روز کاری میزان حجم معاملات را با حجم مبنا بررسی می کند، اگر حجم معاملات سهم به اندازه حداقل حجم مبنا باشد میانگین محاسبه شده به عنوان قیمت پایانی سهم در تابلوی معاملات ثبت می شود، ولی اگر حجم معاملات انجام شده از حجم مبنا کمتر باشد به همان مقدار از قیمت پایانی کم می شود و این قیمت در تابلوی معاملات ثبت می شود.

فارکس بورس کارگزاری بروکر اموزشگاه سهامیر مرکز سهامیر ثبت نام بورس ثبت نام فارکس بروکر فارکس بهترین اموزشگاه فارکس سهام قیمت پایانی

نتیجه گیری

در این گزارش توضیح داده شد که قیمت پایانی سهم چیست؟ و توضیحات مختصری نیز در مورد سهام  و بورس مطرح شد اما با تمام این توضیحات، برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه بازارهای مالی و فرصت های ایده آل سرمایه گذاری باید مطالعات خود را بالا ببرید و در حد امکان اطلاعات زیادی در این زمینه ها به دست آورید. 

کسب این اطلاعات مسیر درست سرمایه گذاری را به شما نشان خواهد داد. با قرار گرفتن در این مسیر درست می توانید بهترین راه سرمایه گذاری و سریع ترین راه رسیدن به سود را شناسایی کرده و در آن راه قدم بگذارید. در این مسیر می توانید با ثبت نام در بهترین آموزشگاه بورس و فارکس اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب