5/5
پایگاه خبر اقتصادی سهامیر
خبرهای روز اقتصادی ایران و جهان

تفکیک وزارت صمت به جهت کاهش مداخله دولت ها در امور اقتصادی یک ضرورت می باشد.

تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها ابزاری است بجهت سیاستگذاری تا اقتصاد روان تر بچرخد و  بهتر مدیریت انجام شود.

مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت :

اگر بنا بر آن است دولت سیاستگذار، هدایت کننده و ناظر اقتصاد کشور شود آن وقت ابزار مناسب برای این کار این است که دولت  کوچک و وزارتخانه ها در هم ادغام بشود و با تعداد کمی وزارتخانه سیاست های اقتصادی را دولت هدایت، نظارت و سیاست گذاری صورت گیرد.

با کوچکتر شدن وزارتخانه صمت و تبدیل آن به دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن امکان بروز نگاه درست به تجارت بیشتر شده و  در حال حاضر نگاه خوبی در خصوص تجارت وجود ندارد و آن را امر پسندیده ای در جامعه معرفی نمی کنیم

بخش عمده ای از صادرات ما که 80 درصد آن عنوان صادرات غیرنفتی انجام میگردد برپایه یارانه و برپایه استخراج مواد خام و ثروت عمومی میباشد.

خبر اقتصادی به گزارش پایگاه خبری سهامیر : (تفکیک وزارت صمت به جهت کاهش مداخله دولت ها در امور اقتصادی یک ضرورت می باشد.)
این خبر در پایگاه و ارشیو حقوقی و اقتصادی سهامیر ثبت شد.

آخرین اخبار:

فهرست مطالب